Rhagori wrth asesu ym myd addysg

Croeso i AlphaPlus

Busnes gwasanaeth addysg yw AlphaPlus sy’n arbenigo ym meysydd safonau, asesu ac ardystio. Rydym yn helpu ein cleientiaid i ddylunio, datblygu, defnyddio a gwerthuso cymwysterau a’r asesiadau sy’n sail iddynt. Rydym yn gweithio ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat, mewn ysgolion a cholegau, gydag addysg alwedigaethol a phroffesiynol. Mae tua hanner ein gwaith yn dod o dramor.

Mae AlphaPlus yn helpu sefydliadau i wella eu hasesiadau addysgol. Mae llawer o sefydliadau yn defnyddio asesiadau – arholiadau academaidd, asesu sgiliau drwy bortffolio, asesu drwy arsylwi ar bobl broffesiynol yn y gweithle. Ym mhob un o’r achosion hyn, asesiadau da sy’n sicrhau’r canlyniad haeddiannol: y bobl gywir sy’n llwyddo neu’n methu; dyfarnu graddau teg; canlyniadau cywir a dibynadwy y mae modd eu cyfiawnhau, ac sy’n adlewyrchu nodweddion a gwerthoedd y rhanddeiliaid.

Fel ei gilydd, mae llywodraethau, rheoleiddwyr, cyrff ardystio a chyhoeddwyr oll yn ymddiried yn AlphaPlus i ddatblygu gwasanaethau addysg ac asesu sy’n helpu gwella cyfleoedd bywyd dysgwyr. Mae ein gwaith wedi’i lywio gan y dystiolaeth ac mae’n canolbwyntio ar drawsnewid – drwy dechnoleg, cwricwla blaenllaw, a dulliau sy’n gweithio i addysgwyr a’r dysgwyr y maent yn gweithio ar eu cyfer. Rydym yn angerddol o blaid gwireddu ‘cyfleoedd i bawb’.

Part of the AQA Group

Ein gwaith

https://alphaplus.co.uk/wp-content/themes/alphaplus

Safonau addysg a chwricwlwm


Mae ein gwasanaethau yn cynnwys:

 • Datblygu cymwysterau
 • Safonau galwedigaethol
 • Cwricwla ac adnoddau dysgu
 • Polisi a llywodraethu

Asesu ac ardystio


Mae ein gwasanaethau yn cynnwys:

 • Datblygu asesiadau
 • Cyflenwi asesiadau ac ardystio
 • Technoleg asesu
 • Rheoleiddio a chydymffurfio

Gwerthuso ac Ymchwil


Mae ein gwasanaethau yn cynnwys:

 • Ymchwil ansoddol
 • Ymchwil meintiol
 • Treialu a data
 • Cymorth i ddyfeiswyr polisi

Hyfforddiant


Mae ein gwasanaethau yn cynnwys:

 • Hyfforddiant wedi’i deilwra
 • Ystod eang o bynciau ym maes asesu a chymwysterau
 • Profiad helaeth ein staff

Ein cyrhaeddiad byd-eang

 • Anguilla
 • Barbados
 • Brunei
 • Bwlgaria
 • Ffrainc
 • Ghana
 • Grenada
 • Groeg
 • Guyana
 • India
 • Kenya
 • Kosovo
 • Lesotho
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Nigeria
 • Oman
 • Qatar
 • Rwanda
 • Saudi Arabia
 • Seychelles
 • Singapore
 • Unol Daleithiau America
 • Y Deyrnas Gyfunol
 • Yr Almaen
 • Yr Emiradau Arabaidd Unedig
 • Yr Iseldiroedd
Map showing the global locations served by Alphaplus